แก่งโตน

แก่งโตน อำเภอท่าลี่ แนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระโดดลงแก่ง แนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ “แก่งโตน”

แก่งโตน
แก่งโตน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
แก่งโตนเป็นทางผ่านของแม่น้ำเหือง สุดเขตแดนสยามอำเภอท่าลี่ ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย บริเวณบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งแก่งโตน จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวจึงไม่ควรที่จะลงเล่นน้ำ อาจเกิดอันตรายได้จากน้ำที่ไหลเชี่ยว

แก่งโตน

แก่งโตน
สถานที่ตั้ง : แก่งโตน ตั้งอยู่ที่ บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เวลาเปิดบริการ : 08.00 – 17.30 น.