ภูผักหวาน

ภูผักหวาน

จุดชมวิวทะเลภูเขา และทะเลหมอกชายแดนไทยลาว ภูผักหวาน
ภูผักหวาน
ภูผักหวานนั้นตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การเดินทางจากตัวเมืองเลยถึงอำเภอท่าลี่ ประมาร 46 กิโลเมตร ออกจากอำเภอท่าลี่ ไปยังตำบลอาฮี ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นไปตาม ถนนท่าลี่-ด่านซ้าย เลาะริมแม่น้ำเหืองไปเรื่อยๆ จนไปถึงบ้านแก่งม่วง อีกประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านตรวจจะมีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านห้วยเดื่อ ไปตามเส้นทางถนนคอนกรีตอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นใช้เส้นทางขึ้นบริเวณข้างวัดโพนทองไปเรื่อยๆ เส้นทางผ่านเข้าไปในป่า และผ่านพิ้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ผ่านจุดท่องเที่ยว ผาประวัติศาสตร์ ที่มีภาพเขียนสีโบราณเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนา จากนั้นตรงตามเส้นทางไปตามป่า เป็นป่าลักษณะป่าเต็ง-รัง ป่าผักหวาน แล้วก็ถึงจุกชมวิวภูผักหวาน
ภูผักหวาน

ภูผักหวาน
จุดชมวิวภูผักหวาน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ฝั่งทางด้านเหนือได้แบบ 180 องศา และยังสามารถมองเห็นหมู่บ้านวังเป่ง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และภูเขาที่เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ฃทางฝั่งตะวันออกคือ “ภูผาแง่ม” ส่วนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ จะมองเห็น ภูผาสาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทางทิศเหนือสามารถมองเห็น ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง รวมทั้ง สปป.ลาวอีกด้วย

ภูผักหวาน
นอกจากเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกแล้ว ช่วงฤดูฝน และฤดูหนาวยังมีโอกาสที่จะเห็นทะเลหมอกที่งดงามอีกด้วย นอกจากจุดชมวิวต่างๆ นี้แล้ว ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดห้วยแต่ง น้ำตกลาดขาควาย อยู่ใกล้เคียง