สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉินในจังหวัดเลย

บางครั้งสถานการณ์เร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เบอร์โทรฉุกเฉินในจังหวัดเลย โดยเฉพาะเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล หรือแม้กระทั้ง เบอร์โทรฉุกเฉินรถเสีย ก็มีความสำคัญ และเพื่อเตรียมความพร้อมที่อาจจะก็เกิดขึ้น  จึงได้ รวบรวมหมายเลขสายด่วนบางส่วน เผื่อมีประโยชน์ก็เก็บบันทึกไว้

๏ สายด่วนในจังหวัดเลย
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 042-812812 , 042-811405
– สำนักงานจังหวัดเลย 0 4283 3209
– ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 0 4281 1258
– เทศบาลเมืองเลย 0 4281 1324
– สถานีตำรวจเมืองเลย 0 4281 1541
– สถานีขนส่งจังหวัดเลย 0 4283 3586
– กู้ภัย มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย 0 4281 2094
– Kerry Express 086 532 6898
– สายด่วนการไฟฟ้า จังหวัดเลย 042-811202 (เบอร์กลาง) 042811356 (บริการลูกค้า)
– แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 042811888

๏ หน่วยแพทย์พยาบาลกู้ชีพ
– ศูนย์เอราวัณ (กทม.) – 1646 ความถี่ 162.825 MHz.
– ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) – 1669 อุบัติเหตุ ความถี่ 153.225 MHz.
– ศูนย์กู้ชีพ รพ.ต่าง ๆ ความถี่ 154.925 MHz.
– กู้ภัยนครสวรรค์ 056- 311- 311 ความถี่วิทยุ 147.380 MHz.
– กู้ชีพ กู้ภัย อบต. ความถี่ 162.825 MHz.

๏ เหตุด่วนเหตุร้าย
– แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย – 191, 0- 2246- 1338- 42 ความถี่ 153.450 MHz. 152.600 MHz.
– กองปราบปราม แจ้งข่าวอาชญากรรม – 1195
– ตำรวจทางหลวง – 1193 ความถี่ 151.290 MHz.
– ตำรวจท่องเที่ยว – 1155
– กอ.รมน. – 1374
– ศูนย์มิสกวัน – 0- 2281- 1828
– สายด่วน กทม. – 1555
– สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน – 1677, 0- 2730- 2400
– สถานีวิทยุ จส 100 – 1137, 0- 2711- 9151- 8
– สถานีวิทยุ สวพ.91 – 1644
– ศูนย์วิทยุรามา – 0- 2354- 6999
– ศูนย์วิทยุกรุงธน – 0- 2451- 7227- 9
– มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 24 ชม. – 0- 2226- 4444- 8
– มูลนิธิร่วมกตัญญู – 0- 2751- 0951- 3
– ศูนย์บริการรถยกรถลาก – 1677
– ศูนย์ปฏิบัติการนก(ไข้หวัดนก) – 0- 2590- 3333, 0- 2590- 3269

๏ บริการช่วยเหลือสังคม
– ศูนย์ประชาบดี – 1300
– ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม – 0- 2306- 8951- 2
– ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม – 0- 2306- 8934- 5
– สอบถามเด็กหาย กรมตำรวจ – 0- 2282- 3892
– ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ – 0- 2642- 7991- 2 ต่อ 11
– แจ้งรถหาย – 1192, 0- 2205- 0088

๏ ระบบสาธารณูปโภค
– สายด่วนรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. – 1555
– แจ้งน้ำประปาขัดข้อง ประปานครหลวง – 1125
– แจ้งน้ำประปาขัดข้อง (ภูมิภาค) – 1662, 0- 2551- 8576, 0- 2551- 8101- 4
– แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง – 1130
– การไฟฟ้านครหลวง – 1129, 0- 2256- 3342, 0- 2245- 9550
– ศูนย์ระฆังทอง รับร้องเรียน – 189
– บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ – 001
– แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องตามด้วยรหัสพื้นที่และหมายเลขโทร.ที่ขัดข้อง – 1177

– True – 1331, 0- 2900- 9000
– TOT – 1100
– Dtac – 1678
– AIS – 1175
– Hutch – 1128
– ไปรษณีย์ไทย – 1545

๏ ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
– ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (TOT) – 1133
– ค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง – 1188
– บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ – 1113

๏ บริการข้อมูล- ร้องทุกข์ภาครัฐ
– ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล – 1111
– ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ – 1548
– ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล – 1376
– ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา – 1676
– สายด่วนนายกรัฐมนตรี – 0- 2280- 3000
– ข้อมูลข่าวสารศุลกากร – 1164, 0- 2653- 4401
– ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม – 1765
– ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย – 1567
– สอบถามเวลามาตรฐาน – 181
– ศูนย์บริการข่าวอากาศ – 1182, 0- 2399- 4012- 3
– ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก – 1584
– ศูนย์บริการร้องเรียน ขสมก. – 184
– สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) – 0- 2287- 3102
– ศูนย์ยริการข่าวสารการท่องเที่ยว – 1672
– สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน – 0- 2222- 6196
– ข้อมูลจัดตั้งบริษัท (กระทรวงพาณิชย์) – 1767, 0- 2507- 7000
– ศาลาว่าการ กทม. – 0- 2221- 2141
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – 0- 2547- 5050
– ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ททท. – 1672
– จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ – 0- 2579- 7223
– จองบ้านพักที่เขื่อน – 0- 2436- 3179
– กรมป่าไม้ – 0- 2561- 4292- 9
– สายด่วนร้องเรียนถูกเอาเปรียบบริการจำพวก โทรศัพท์บ้าน,มือถือ,อินเตอร์เน็ต – 1200

๏ ปัญหาตั้งครรภ์- ครอบครัว
– สหทัยมูลนิธิ – 0- 2381- 8834- 6, 0- 2392- 9397- 8
– สมาคมวางแผนครอบครัว – 0- 2245- 7382- 5
– สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – 0- 2229- 5803- 7
– คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิกหมอมีชัย) – 0- 2229- 4611- 28
– สมาคมเสริมสร้างครอบครัว – 1761, 0- 2622- 2220

๏ การเดินทาง
– สถานีรถไฟนครสวรรค์
– สถานีรถไฟหัวลำโพง – 1690, 0- 2223- 3777, 0- 2223- 0341- 8
– สถานีขนส่งสายอีสาน – 0- 2936- 2852- 66 ต่อ 611
– สถานีขนส่งสายเหนือ – 0- 2936- 2852- 66 ต่อ 311
– สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – 0- 2434- 7192, 0- 2435- 1195- 6
– สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) – 0- 2391- 8097, 0- 2391- 2504
– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – 0- 2132- 5140, 0- 2132- 1888
– ท่าอากาศยานดอนเมือง – 0- 2535- 1000
– การบินไทย – 1566, 0- 2628- 2000
– นกแอร์ – 1318, 0- 2627- 2000
– Orient Thai (1- 2- go) – 1126, 0- 2229- 4260
– PB Air – 0- 2261- 0220- 5
– ไทย แอร์เอเชีย – 0- 2515- 9999
– แอร์อันดามัน – 0- 2996- 9119
– ภูเก็ตแอร์ – 0- 2679- 8999
– บางกอก แอร์เวย์ – 1771, 0- 2134- 3888- 89
– รถไฟฟ้า BTS – 0- 2617- 7300- 1
– รถไฟฟ้าใต้ดิน – 0- 2624- 5200
– Taxi ศูนย์นครชัย – 0- 2878- 9000
– สหกรณ์แท็กซี่สยาม – 1661