ห้วยกระทิง

ห้วยกระทิง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติใกล้ตัวอำเภอเมืองเลย

ห้วยกระทิง
ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง พักผ่อนย่อนใจกับบรรยากาศทางธรรมชาติใกล้ตัวอำเภอเมืองเลย ที่จะทำให้วันพักผ่อนสนุกสุดๆ

สถานที่ตั้ง : อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ตั้งอยู่ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การเดินทาง : เดินทางผ่านถนน หมายเลข 21 (ถนนเลย-ด่านซ้าย) ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาประมาณ 19 นาที ซึ่งจะมีศาลาตั้งอยูี่บริเวณทางแยกเพื่อเข้าไปสู่ “อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง”

เวลาเปิดบริการ :

 • แพเพื่อนพ้อง เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
 • แพไผ่งาม เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
 • แพพ่อบ้านระเริงชล เปิดบริการ 08.00-18.00 น.
 • แพแม่บ้านห้วยกระทิง เปิดบริการ 08.00-18.00 น.
 • แพบ้านสวน เปิดบริการ 08.00-18.00 น.
 • ค่าบริการ :
  ค่าบริการ แพเพื่อนพ้อง

 • แพเล็ก ไม่เกิน 4 คน เบอร์ (1,2) ราคา 200 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 500 บาท
 • แพกลาง ไม่เกิน 10 คน เบอร์ (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) ราคา 300 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 800 บาท
 • แพใหญ่ ไม่เกิน 20 คน เบอร์ (91,92) ราคา 400 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 1,200 บาท
 • แพพิเศษ ไม่เกิน 30 คน เบอร์ (99) ราคา 600 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 1,500 บาท
 • ค่าบริการ แพไผ่งาม

 • แพเหมาลำ นั่งได้ทั้งวัน ราคามีตั้งแต่ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 บาท
 • *ไม่มีค่าชั่วโมง กรณีช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จะมีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 100 บาทและขอจำกัดเวลาการนั่ง แพละไม่เกิน 2 ชั่วโมง

  ค่าบริการ แพพ่อบ้านระเริงชล

 • แพกลาง ราคา 350 บาท
 • แพใหญ่ ราคา 600 บาท
 • * ไม่คิดค่า ชั่วโมง/มีห่วงยาง และชูชีพให้

  ค่าบริการ แพแม่บ้าน ห้วยกระทิง

 • แพเล็ก ราคา 350 บาท เหมาแพ 700 บาท
 • แพใหญ่ ราคา 520 บาท เหมาแพ 900 บาท
 • ค่าบริการ แพบ้านสวน
  • แพกลาง ไม่เกิน 15 คน ราคา 350 บาท
  • แพใหญ่ ไม่เกิน 30 คน ราคา 650 บาท
  • *ไม่มีค่าชั่วโมง/มีห่วงยางและชูชีพให้ กรณีช่วงเทศกาล มีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 150 บาท