วัดป่าผาเจริญ

เที่ยววัดป่าผาเจริญ ไหว้พระสีหไสยาสน์ บ้านเล้า

เที่ยววัดป่าผาเจริญ ไหว้พระสีหไสยาสน์ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง ซึ่งเป็นวัดที่พระคุณเจ้าพระปิยทัสสี (สมพร ฐานยุตโต) หรือหลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต จำพรรษาและเป็นผู้สร้าง

เที่ยวชมไหว้พระในเขต อำเภอวังสะพุง ที่ วัดป่าผาเจริญ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นวัดที่พระคุณเจ้าพระปิยทัสสี (สมพร ฐานยุตโต) หรือหลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต จำพรรษาและเป็นผู้สร้าง นำภาพบรรยากาศและประวัติหลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต โดยสังเขปมาฝาก

วัดป่าผาเจริญ
ประวัติหลวงปู่
อัตโนประวัติ ที่บันทึกไว้ในหนังสือมุทิตานุสรณ์ เมื่อปี 2548 กล่าวโดยย่อว่าเกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2476 ที่บ้านน้ำอ้อม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เดิมนั้นท่านชื่อสมภาร บุญปั้น โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายใบและนางทา บุญปั้น ช่วงวัยเยาว์ ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านเล้า จบชั้น ป.4 ต่อมาครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเลา ในปี พ.ศ.2493 ขณะอายุ 17 ปี ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางจาริกบุญผ่านมายังบ้านเลา คือ หลวงปู่เง้า ถาวโร ซึ่งออกธุดงค์ไปทั่ว ท่านได้มาปักกลดอยู่ที่บ้านเลา นายใบและนางทาได้ใส่บาตรและเกิดความศรัทธาต่อหลวงปู่เง้า พร้อมกันนี้ ได้ให้บุตรชายเป็นผู้อุปัฏฐากติดตามหลวงปู่เง้า จึงติดตามหลวงปู่เหง้าเป็นเวลา 1 ปี ก่อนไปบรรพชาที่วัดสิริจันทรนิมิต ตำบลเขาพระราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามเณรสมพรมีความเคร่งครัดถือปฏิบัติมากขึ้น ท่านได้เดินธุดงค์ตามหลวงปู่เง้าไปตามภาคต่างๆ

วัดป่าผาเจริญ

วัดป่าผาเจริญ
โดยเฉพาะภาคกลางและภาคเหนือ หลวงปู่เง้าจึงนำพระสมพรไปฝากเรียนพระปริยัติธรรม โดยฝากกับพระศีลวรคุณ (อ่ำ) วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ครั้นอายุครบวช ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2496 ณ อุโบสถวัดรัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี หลังอุปสมบทจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อ ศึกษาพระปริยัติธรรม จำพรรษาอยู่ที่วัดอาวุธ วิสิกตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

วัดป่าผาเจริญ
ท่านเล่าเรียนบาลีที่สำนักเรียนแห่งนี้ ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ครั้นเมื่อโยมมารดาป่วยและเสียชีวิต ท่านเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ในครั้งนั้น หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ หรือพระธรรมวราลังการ ได้เข้ามาหา พร้อมทั้งกล่าวปรารภว่า “จังหวัดเลยนั้นยังขาดพระผู้บริหารคณะสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ” ตอนนั้นท่านจึงตัดสินใจอยู่ช่วยงานของหลวงปู่ศรีจันทร์ ที่วัดเวฬุวัน ต่อไป หลวงปู่ศรีจันทร์ได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อสมพรเป็นเจ้าคณะตำบลวังสะพุงเขต 2 ที่ว่างลง ท่านยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจังหวัดเลย เดินทางไปเผยแผ่ธรรมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเลย พ.ศ.2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทรังสี ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้วัดเป็นอันมาก

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูโกวิทสังฆภาร
พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2550 แต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ฝ่ายธรรมยุต
พ.ศ.2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต

วัดป่าผาเจริญ
พระปิยทัสสี มีความเคารพครูบาอาจารย์และพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ท่านให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป อีกทั้ง ใช้วัดจันทรังสี เป็นสถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง ต่อมาพระปิยทัสสีได้สร้างวัดป่านาอีเลิศ ตำบลวังสะพุง และตั้งโรงเรียนโกวิทยา สอนในสายสามัญและพระปริยัติธรรม โดยเป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนครูอาจารย์ที่สอนก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทั้งสิ้น เนื่องจากวัดป่านาอีเลิศเป็นสถานที่ร่มรื่น เหมาะในทางปฏิบัติธรรม แม้จะตั้งเป็นโรงเรียนสายสามัญและโรงเรียนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างวัดอีกแห่ง คือ วัดป่าผาเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

อีกหนึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านเล้าและชาวบ้านใกล้เคียง เชื่อเรื่องปาฎิหารการขอพรจาก พระสีหไสยาสน์ เป็นพระประจำท่านที่เกิดวันอังคาร กว้าง 6 เมตร ยกจากพท้นเดิม 4 เมตร ยาว 39 เมตร อยู่บนเนินหลังเต่า สูง 9 เมตร ใครที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล อย่าลืมหาโอกาสไปสักครั้งนะข้อมูล : travel.gotoloei.com