25 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย

มื่อพูดถึงจังหวัดเลยแล้วนั้น ต่างเป็นที่รู้จักกันดี ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ เชียงคาน เป็นต้น แต่ทุกท่านทราบไหมคะว่า จังหวัดเลย นั้นมีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากมาย และนี่คือ 25 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย

25 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย

1. ตราประจำจังหวัดเลย คือ พระธาตุศรีสองรัก (ลักษณะอุเทสิกเจดีย์)
2. คำขวัญของจังหวัดเลย คือ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด”
3. ธงประจำจังหวัดเลย มีลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า และมีตราประจำจังหวัดเลย
4. ต้นไม้ประจำจังหวัดเลย คือ สนสามใบ
5. จังหวัดเลย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอปากชม อำเภอภูเรือ อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ อำเภอหนองหิน
6. จังหวัดเลย มี 89 ตำบล 918 หมู่บ้าน (รายงายประจำปี 2559 สำนักงานจังวัดเลย)
7. จังหวัดเลย แต่เดิม เคยมีชื่อว่า “เมืองเซไล”
8. จังหวัดเลย ตั้งชื่อตาม แม่น้ำขนาดใหญ่
9. เจ้าเมืองคนแรก คือ หลวงศรีสงคราม หรือ นายเหง้า เหมมะพา (ท้าวแสนคำ)
10. อำเภอเมืองเลย แต่เดิม เคยมีชื่อว่า “อำเภอกุดป่อง”
11. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดเลยครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498
12. ปัจจุบัน (สิงหาคม 2560) มีผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงลำดับที่ 48 คือ นายคุมพล บรรเทาทุกข์
13. จังหวัดเลย แบ่งลุ่มน้ำที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำเหือง ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำพอง และลุ่มน้ำป่าสัก
14. จังหวัดเลยเคยมีอุณหภูมิที่ต่ำสุดถึง -1.3 องศาเซลเซียส (วัดเมื่อ 2 มกราคม 2517 : รายงายประจำปี 2559 สำนักงานจังวัดเลย)
15. จังหวัดเลยเคยมีอุณหภูมิที่สูงสุดถึง 43.5 องศาเซลเซียส (วัดเมื่อ 25 เมษายน พ.ศ.2517 : รายงายประจำปี 2559 สำนักงานจังวัดเลย)
16. ทิศเหนือ ของจังหวัดเลย ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
17. ทิศตะวันตก ของจังหวัดเลย ติดต่อกับ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
18. ทิศตะวันออก ของจังหวัดเลย ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ทิศใต้ ของจังหวัดเลย ติดต่อกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
20. อำเภอปากชม ติดต่อกับ บ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์
21. อำเภอท่าลี่ ติดต่อกับ บ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี
22. อำเภอเชียงคาน ติดต่อกับ เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์
23. อำเภอด่านซ้าย ติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี
24. อำเภอนาแห้ว ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี
25. อำเภอภูเรือ ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี