พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ห่างจากอำเภอเมือง 82 กม. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนตั้งอยู่ภายในวัดเลย ที่แห่งนี้เราจะได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานประเพณีบูญหลวงและการละเล่นผีตาโขน รวมถึงประวัติความเป็นมาของอำเภ… อ่านต่อ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่ด่านซ้าย จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในแดนสยาม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนือ อยู่ติดกับประเทศลาว พื้นที่ป่าภูเรือประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรู… อ่านต่อ อุทยานแห่งชาติภูเรือ