วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา

เล่น “น้ำตกห้วยเลา” สวรรค์ 10 ชั้น ของคนจังหวัดเลย จากความงามที่น่าค้นหา

วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา  วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา เป็นน้ำตกสายน้ำที่เกิดจากลำห้วยเลาไหลตกลงมาจากภูเขาเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตก 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความงดงามต่างกัน โดยชั้นที่ 9 เป็นชั… อ่านต่อ เล่น “น้ำตกห้วยเลา” สวรรค์ 10 ชั้น ของคนจังหวัดเลย จากความงามที่น่าค้นหา