วัดป่าผาเจริญ

เที่ยววัดป่าผาเจริญ ไหว้พระสีหไสยาสน์ บ้านเล้า

เที่ยววัดป่าผาเจริญ ไหว้พระสีหไสยาสน์ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง ซึ่งเป็นวัดที่พระคุณเจ้าพระปิยทัสสี (สมพร ฐานยุตโต) หรือหลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต จำพรรษาและเป็นผู้สร้าง เที่ยวชมไหว้พระในเขต อำเภอวังสะพุง ที่ … อ่านต่อ เที่ยววัดป่าผาเจริญ ไหว้พระสีหไสยาสน์ บ้านเล้า