พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ห่างจากอำเภอเมือง 82 กม. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนตั้งอยู่ภายในวัดเลย ที่แห่งนี้เราจะได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานประเพณีบูญหลวงและการละเล่นผีตาโขน รวมถึงประวัติความเป็นมาของอำเภ… อ่านต่อ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่ด่านซ้าย จังหวัดเลย