ภูกระดึง (Phu Kradueng)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ :นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท หมายเหต… อ่านต่อ ภูกระดึง (Phu Kradueng)