สวนหินผางาม จ.เลย

สวนหินผางามหรือ คุนหมิงเมืองเลย แนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี พื้นที่บริเวณนี้คือที่ตั้งของ สวนหินผางาม เมืองเลย ภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วง… อ่านต่อ สวนหินผางาม จ.เลย

สวนหินผางาม

เที่ยวชม “คุนหมิง” ที่ “สวนหินผางาม” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย เป็นเทือกเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่ สลับล้อมรอบ จากข้อมูลทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่า คุนหมิงเมืองเลย เดิมเป็นทะเลชายฝั่งที่ต่อกับทวีปเริ่มแรกเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากทะเล … อ่านต่อ เที่ยวชม “คุนหมิง” ที่ “สวนหินผางาม” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย