สวนหินผางาม

เที่ยวชม “คุนหมิง” ที่ “สวนหินผางาม” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย เป็นเทือกเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่ สลับล้อมรอบ จากข้อมูลทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่า คุนหมิงเมืองเลย เดิมเป็นทะเลชายฝั่งที่ต่อกับทวีปเริ่มแรกเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากทะเล … อ่านต่อ เที่ยวชม “คุนหมิง” ที่ “สวนหินผางาม” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย