แก่งโตน

แก่งโตน อำเภอท่าลี่ แนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระโดดลงแก่ง แนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ “แก่งโตน” แก่งโตน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แก่งโตนเป็นทางผ่านของแม่น้ำเหือง สุดเขตแดนสยามอำเภอท่าลี่ ซึ่งเป็น… อ่านต่อ แก่งโตน อำเภอท่าลี่ แนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว