ภูเรือ – ที่เที่ยวเลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในแดนสยาม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนือ อยู่ติดกับประเทศลาว พื้นที่ป่าภูเรือประกอบด้วยทิวเขาสูง อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาว… อ่านต่อ ภูเรือ – ที่เที่ยวเลย